Vil du være med å utvikle verdens første klimapositive industriregion?

AdministratorNyheter

Industrial Green Tech (IGT) er en miljøteknologiklynge med over 30 bedrifter fra akademia, prosess- og leverandørindustri basert i Vestfold og Telemark. IGT har en ambisjon om å bidra til å realisere verdens første klimapositive industriregion gjennom samarbeid om utvikling og realisering av grønn teknologi i industrien.

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech søker prosjektleder/fagansvarlig i 100% stilling.

 

Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i Telemark; IndustriClusteret Grenland (ICG), Teknologinettverk Telemark (TNT) og Telemark Offshore, og driftes av en felles administrasjon for disse. De tre industrinettverkene er nå vedtatt slått sammen til den felles klyngen Green Industry Cluster (GIC), som vil administrere miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech som et Arenaprosjekt under Innovasjon Norges klyngeprogram.

Industrial Green Tech og Green Industry Cluster har en felles daglig leder. Administrasjonen består forøvrig av en kontormedarbeider og en prosjektleder/nettverksutvikler med hovedfokus på aktiviteter i Green Industry Cluster. Den utlyste stillingen vil ha fokus på videre utvikling og gjennomføring av aktivitetene i Arenaprosjektet. Finansiering av stillingen er knyttet til prosjektet, og videre engasjement vil være avhengig av å bidra til utvikling av resultater som vil gi klyngen videre plass i Innovasjon Norges klyngeprogram videre. Stillingen er finansiert ut 2021 i første omgang med gode utsikter til å videreføres i minimum 3 år etter dette.

Vi søker etter en utadrettet, resultatorientert, strategisk og engasjert medarbeider, som kan være med å utvikle og organisere arbeidet i klyngen. Konkretisering og gjennomføring av samarbeidsprosjekter vil være sentrale oppgaver. I tillegg vil stillingen ha fokus på å øke medlemsmassen, styrke klyngens økonomiske ressurser, relasjonsbygging mellom medlemsbedriftene, samarbeidspartnere og markedet nasjonalt og internasjonalt.

Hovedoppgaver og ansvar:

Vi søker en medarbeider som sammen med daglig leder og teamet i GIC kan jobbe strategisk med å nå klyngens mål. Det vil være et særskilt ansvar å drive aktivitetene i arbeidsgruppene bestående av medlemmene i klyngen, og konkretisere og følge opp samarbeidsprosjekter faglig og finansielt. Stillingen vil omfatte medansvar for løpende drift, økonomi og markedsføring av og i klyngen. Klyngen ønsker å utvikle en kapitalstrategi for å skaffe finansiering av disruptive prosesser, pilotering, scale-ups m.m. Det vil være en fordel om du har kompetanse på kapitalmarkedet og investorarbeid.

Samspillet med, og mellom, medlemsbedriftene vil stå svært sentralt. Videre vil det å skape gode møteplasser for bedriftene og akademia være viktig. Samarbeid med organisasjonens samarbeidspartnere, slik som Vestfold og Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre nettverk i og utenfor regionen vil stå høyt på prioriteringslisten. Vi søker en person med gode påvirkningsevner og et relevant nettverk, også inn mot det politiske liv nasjonalt og på statlig/offentlig nivå. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner:

Krav til stillingen:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med økonomi og budsjett
 • Prosjektledererfaring med dokumentert oppnådde resultater

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Formidlingsevne til medlemmene i nettverket
 • Erfaring med kapital- og investorarbeid
 • Ha evne til å se synergier og muligheter på tvers av ulike fagområder og bedrifter
 • Evne til å arbeide selvstendig og sørge for framdrift
 • Kjennskap til industri og næringsliv i Vestfold og Telemark
 • Erfaring med oppbygging av prosjekter og prosjektledelse, gjerne tverrfaglige prosjekter
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Dyktig til å bygge tillit og relasjoner
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og erfaring fra søknadsutarbeiding
 • Kjennskap til politiske beslutningsveier og rammebetingelser for sektoren
 • Noe internasjonal erfaring

Personlig profil og egenskaper:

 • Engasjert og idealistisk motivert
 • Høy personlig integritet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Team og samarbeidsorientert
 • Utadvendt og åpen
 • Gode evner til koordinering og arbeid med flere prosjekter samtidig

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheter for å være med å utvikle egen arbeidsplass
 • Engasjerte og motiverte kolleger
 • En spennende og utfordrende rolle i et entusiastisk miljø som skal bidra til å utvikle klyngesamarbeid i industrien i regionen
 • Et inspirerende arbeidsmiljø i Herøya Industripark

For informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Irene Siljan Vestby på irene@industrialgreentech.com

Søknad med CV sendes på epost til irene@industrialgreentech.com innen 18.november.