Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Grenlands fortrinn som et sted å etablere næring.

Powered by Telemark skal gjennom et felles budskap og visuelt uttrykk synliggjøre regionen Grenlands fortrinn som et sted å etablere næring. Prosjektet har som mål å bidra til vekst i næringslivet.

Å gjøre Telemark kjent betyr mål om å skape en «Top of Mind»- posisjon hos viktige målgrupper (eksternt og internt) for å få flere virksomheter og dyktig og kompetent arbeidskraft hit, og oppnå vekst i eksisterende virksomheter.

Ved å oppnå en fremtredende posisjon i bevisstheten hos flere beslutningstakere, vil det bli enklere å bli hørt i flere sammenhenger for å få lagt rammebetingelser industrien trenger for å vokse og realisere planer for utvikling og vekst.

Et delmål som er viktig for å styrke dette arbeidet og oppnå en fremtredende posisjon, er å bygge stolthet over egen region blant regionens innbyggere og ansatte i bedriftene. Å skape gode ambassadører med kunnskap og kjennskap til industrinæringen i regionen vil gi tyngde i arbeidet utenfor egen region gjennom fremsnakking på flere arenaer.

Prosjektet jobber med flere målgrupper: 

  • Investorer (Industrielle eller finansielle)
  • Etablere/ Gründere (Industrielle virksomheter, engineering, forskning, leverandører innen prosjekter, vedlikehold)
  • Organisasjoner som Norsk Industri, NHO, LO
  • Politikere (Lokalt, regionalt, fylkesnivå, storting, regjering)
  • Industrivirksomheter i Norge og i Europa
  • Teknologimiljøer, forskningsenheter
  • Miljøbevegelser
  • Virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, ENOVA, NFR mfl)