TNT — Teknologinettverk Telemark drives av teknologibedrifter med mål om å utvikle bedriftene til lønnsomme vekstbedrifter med attraktive arbeidsplasser.

 

Teknologinettverk Telemark

 

Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Idegrunnlaget til organisasjonen er å få bidra til bedriftenes innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samarbeid og bred medvirkning.

LEDELSE
TNT ledes av et styre bestående av representanter fra ulike funksjoner i bedriftene, med både ledere, mellomledere og tillitsvalgte. LO og NHO er også en del av styret. Fra 2016 er det etablert et felles sekretariat for organisasjonene TNT, Telemark Offshore (TO) og Industri Cluster Grenland (ICG) med formål å øke samarbeidet på tvers av disse tre nettverkene. Sekretariatet rapporterer til styret.

VISJON
TNTs visjon er «Utvikling og vekst gjennom samarbeid».

SAMARBEID OG KOMPETANSE
Vi bidrar til å skape utvikling og bygge kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ”win-win”-situasjoner for våre medlemmer.

FORMÅLED MED TNT

Formålet er å være et koordinerende nettverk som skal:

 • Gi læring og erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene
 • Koble muligheter og initiere fellesprosjekter
 • Organisere og gjennomføre prosjekter med to eller flere bedrifter
 • Foreslå tiltak som gir medlemmene økte muligheter i markedet
 • Legge til rette for dialog og utvikling av tillit mellom bedriftene og menneskene i nettverket
 • Styrke kontakten med virkemiddelapparatet, myndighetene og eksterne fagmiljøer
 • Fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker

Aktiviteter

 • Temamøter (min. 3 pr. år)
 • Nettverks- /faggrupper på tvers av medlemsbedriftene
 • Bedriftsbesøk
 • Tiltak for bedre rammebetingelser
 • Tiltak for utvikling av forbedringer i de enkelte bedriftene
 • Felles hjemmeside for nyheter og informasjon om medlemsbedriftene

TNTs bakgrunn

TNT ble først etablert som Samarbeidende verkstedbedrifter i Grenland (SVG) i 1991 etter påtrykk fra Fellesforbundet og de tillitsvalgte. I 2008 ble nettverket reorganisert til Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland. I 2016 fikk nettverket navnet Teknologinettverk Telemark.

Organisasjonen har utviklet flere felles møteplasser for å lære av hverandre. Møteplassene er lagt opp slik at bedriftene kan dele kunnskap gjennom foredrag, omvisning i produksjonen, dialog og observasjon.

Møteplassene som har vært etablert er Lean forum, HMS forum og Polymernett Grenland og et innkjøpsnetterk/supply chain. I tillegg har det vært arrangert temamøter på tvers av disse. Møtene i de ulike forumene og arbeid i den enkelte bedriften er basert på medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomheter (intraprenørskap)

Medlemskontingent

 • Bedrifter med over 50 ansatte:     kr. 8.000 pr år.
 • Bedrifter med under 50 ansatte: kr. 5.000 pr år.

Ønsker du å bli medlem?

Kontakt oss!
Infomateriell

SAMARBEIDSPARTNERE


Samarbeid med organisasjoner, nettverk og selskaper øker kompetanse og bidrar til å gjennomføre aktuelle målsettinger. Det kommer deltagerne i nettverket til gode.

Høgskolen I Sørøst-Norge, logo
Innovasjon Norge, logo
NHO, logo
Telemark Fylkeskommune, logo

Styret

TNT ledes av et styre bestående av representanter fra ulike funksjoner i bedriftene, med både ledere, mellomledere og tillitsvalgte. LO og NHO er også en del av styret. Fra 2016 er det etablert et felles sekretariat for organisasjonene TNT, Telemark Offshore (TO) og IndustriClusteret Grenland (ICG) med formål å øke samarbeidet på tvers av disse tre nettverkene. Sekretariatet rapporterer til styret. Styret møtes minimum 4 ganger i året.

Internside for styret

Knut Segrov

Styreleder, Section Manager i Bilfinger

Knut er section manager for øst-regionen til Bilfinger, og har bl.a. en master i management fra Handelshøyskolen BI.

Email: knut.segrov@bilfinger.com

Irene Haukedal

Styremedlem, distriktssekretær i LO

Jeg er LOs distriktssekretær i Telemark, og det har jeg vært siden 2004. Jeg er utdannet skatterevisor og jobbet ved Telemark fylkesskattekontor før jeg ble valgt inn som forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag i 1997 og flyttet til Oslo. I 2001 kom jeg hjem igjen til Grenland som prosjektleder for et kompetanseprosjekt på LOs distriktskontor. Det var spennende for en forholdsvis ung dame fra offentlig sektor å få jobben som distriktssekretær i industrimiljøet i Telemark, men jeg blei tatt veldig godt i mot.

Jeg har vært bystyremedlem i Porsgrunn for Arbeiderpartiet, og er fortsatt politisk aktiv i det samme partiet selv om jeg ikke er folkevalgt.

Jeg er gift og har en datter på 9 år, og spiller trombone i Brevik Musikkorps. I tillegg er jeg sportsidiot og generelt lett å engasjere.

Email: irene.bordier.haukedal@lo.no

Jan Meen

Styremedlem, Region Direktør i Goodtech

Goodtech Projects & Services AS er en av Nordens ledende leverandører innen automatisering, elektro, kraftsystemer og prosessmontasje. Som systemleverandør er Goodtech fabrikatuavhengig og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres.

Email: jan.meen@goodtech.no
Telefon: 91 64 70 60

Tor Eivind Sandnes

Styremedlem, automatiker i Bilfinger

Jobbet i Hydro fra 1987 til 2008, sluttet i Hydro da vi ble solgt til Bilfinger i 2008.Har jobbet for Bilfinger siden.

Jeg har fagbrev som Prosess operatør, og jobbet ved Klor fabrikken på Rafnes fra 1987 til 1995. Tok senere fagbrev i automasjonsfaget. Jobbet deretter som Automatiker på Rafnes fra 1995 til 2014. Flytter til Herøya i 2014 og jobber nå som heltids tillitsvalgt i Bilfinger.

Har styre verv i Herøya arbeiderforening (HAF), og er nestleder av Bilfinger klubben i HAF. Har hatt tillitsverv i mange år, først i Nopef, og senere I&E .

Er samboer og har to barn.

Email: tor.eivind.sandnes@bilfinger.com

Kristin Saga

Styremedlem, regiondirektør for NHO Vestfold og Telemark

Kristin Saga har tidligere vært regiondirektør i NHO Vestfold, daglig leder i ISS Personalhuset i Vestfold, prosjektleder i Vestfold fylkeskommune, arrangementssjef i Vestfoldfestspillene, daglig leder i Bergen Mediaby og prosjektleder i TV2 i Bergen. Kristin er 49 år, bosatt i Sandefjord med mann og 2 barn, og farsslekten hennes er fra Notodden. På fritiden er hun folkemusiker med fele og stev, og helgene tilbringes gjerne på hytta i Tuddal.

Epost: kristin.saga@nho.no
Telefon: 901 81 077

Andrè Nielsen

Styremedlem, klubbleder i Caverion

Andrè har vært servicetekniker (elektro) i Caverion i 19 år, og klubbleder og tillitsvalgt i 17 år. Han sitter også i Sentralt tillitsutvalg i Caverion Norge.

Email: andre.nielsen@caverion.com

Geir Hafredal

Styremedlem, fabrikkleder i ABB

Geir Hafredal er fabrikkleder i ABB, og har god kompetanse innen bl.a. LEAN og Kontinuerlig Forbedring

Email: geir.hafredal@no.abb.com


Bård Grasdalen

Styremedlem, Tillitsvalgt i fellesforbundet – ABB

Bård Grasdalen er 40 år og har jobbet på ABB siden 1999. Tillitsvalgt siden 2011. Nestleder i Fellesforbundet avd.39 Industri & Service Telemark.

Email: grasdalen@gmail.com

 

Sekretariatet


Irene Siljan Vestby

DAGLIG LEDER

Irene Siljan Vestby er daglig leder i bedriftsnettverkene Telemark Offshore, Industri Clusteret Grenland (ICG) og TeknologiNettverk Telemark (TNT).

Irene har tidligere jobbet som daglig leder i Visit Telemark, og har jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m. for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: 95 23 17 06

Benita Solvang Danielsen

ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER

Benita startet som lærling i industrinettverkene Telemark Offshore (TO), IndustriClusteret Grenland (ICG) og Teknologinettverk Telemark (TNT) 07. august 2017.

Benita har fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.

E-post: benita@telemarkoffshore.no
Telefon: 40 48 38 34

Tone skau Jonassen

PROSJEKTLEDER OG NETTVERKSUTVIKLER

Tone startet hos oss 12. august, og skal jobbe primært med utvikling og aktiviteter i industrinettverkene som er i omorganisering. Hun vil også lede enkelte av prosjektene i klyngen.

Tone har tidligere jobbet som avdelingsleder i Bergfald Miljørådgivere AS, miljørådgiver i Porsgrunn kommune og i Forbrukerrådet.

Hun har mange års erfaring med prosjektledelse og arbeid med bærekraftige løsninger innenfor næringslivet og offentlig sektor, både på regionalt- og nasjonalt nivå.

Tone er Cand.scient. i Cellebiologi og har et masterprogram i ledelse- Grønn vekst (Handelshøyskolen BI i Oslo).

E-post: tone@telemarkoffshore.no
Telefon: 92 05 26 68