TNT — Teknologinettverk Telemark drives av teknologibedrifter med mål om å utvikle bedriftene til lønnsomme vekstbedrifter med attraktive arbeidsplasser.

 

Teknologinettverk Telemark

 

Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Idegrunnlaget til organisasjonen er å få bidra til bedriftenes innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samarbeid og bred medvirkning.

LEDELSE
TNT ledes av et styre bestående av representanter fra ulike funksjoner i bedriftene, med både ledere, mellomledere og tillitsvalgte. LO og NHO er også en del av styret. Fra 2016 er det etablert et felles sekretariat for organisasjonene TNT, Telemark Offshore (TO) og Industri Cluster Grenland (ICG) med formål å øke samarbeidet på tvers av disse tre nettverkene. Sekretariatet rapporterer til styret.

VISJON
TNTs visjon er «Utvikling og vekst gjennom samarbeid».

SAMARBEID OG KOMPETANSE
Vi bidrar til å skape utvikling og bygge kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ”win-win”-situasjoner for våre medlemmer.

FORMÅLED MED TNT

Formålet er å være et koordinerende nettverk som skal:

 • Gi læring og erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene
 • Koble muligheter og initiere fellesprosjekter
 • Organisere og gjennomføre prosjekter med to eller flere bedrifter
 • Foreslå tiltak som gir medlemmene økte muligheter i markedet
 • Legge til rette for dialog og utvikling av tillit mellom bedriftene og menneskene i nettverket
 • Styrke kontakten med virkemiddelapparatet, myndighetene og eksterne fagmiljøer
 • Fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker

Aktiviteter

 • Temamøter (min. 3 pr. år)
 • Nettverks- /faggrupper på tvers av medlemsbedriftene
 • Bedriftsbesøk
 • Tiltak for bedre rammebetingelser
 • Tiltak for utvikling av forbedringer i de enkelte bedriftene
 • Felles hjemmeside for nyheter og informasjon om medlemsbedriftene

TNTs bakgrunn

TNT ble først etablert som Samarbeidende verkstedbedrifter i Grenland (SVG) i 1991 etter påtrykk fra Fellesforbundet og de tillitsvalgte. I 2008 ble nettverket reorganisert til Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland. I 2016 fikk nettverket navnet Teknologinettverk Telemark.

Organisasjonen har utviklet flere felles møteplasser for å lære av hverandre. Møteplassene er lagt opp slik at bedriftene kan dele kunnskap gjennom foredrag, omvisning i produksjonen, dialog og observasjon.

Møteplassene som har vært etablert er Lean forum, HMS forum og Polymernett Grenland og et innkjøpsnetterk/supply chain. I tillegg har det vært arrangert temamøter på tvers av disse. Møtene i de ulike forumene og arbeid i den enkelte bedriften er basert på medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomheter (intraprenørskap)

Medlemskontingent

 • Bedrifter med over 50 ansatte:     kr. 6.000 pr år.
 • Bedrifter med under 50 ansatte: kr. 4.000 pr år.

Ønsker du å bli medlem?

Kontakt oss!
Infomateriell

SAMARBEIDSPARTNERE


Samarbeid med organisasjoner, nettverk og selskaper øker kompetanse og bidrar til å gjennomføre aktuelle målsettinger. Det kommer deltagerne i nettverket til gode.

Høgskolen I Sørøst-Norge, logo
Innovasjon Norge, logo
NHO, logo
Telemark Fylkeskommune, logo

Styret

TNT ledes av et styre bestående av representanter fra ulike funksjoner i bedriftene, med både ledere, mellomledere og tillitsvalgte. LO og NHO er også en del av styret. Fra 2016 er det etablert et felles sekretariat for organisasjonene TNT, Telemark Offshore (TO) og IndustriClusteret Grenland (ICG) med formål å øke samarbeidet på tvers av disse tre nettverkene. Sekretariatet rapporterer til styret. Styret møtes minimum 4 ganger i året.

Elna Strømme

Styreleder, daglig leder i Søve AS

Elna Strømme overtok som Styreleder i TNT i 2009. Hun er utdannet fra Luftforsvaret gjennom Luftforsvarets Befalsskole og Luftkrigsskolen. Hun har Mastergrad i Logistikk fra Høgskolen i Molde og har i tillegg Masterprogram i Produksjonsledelse fra BI og er Bedriftsøkonom fra BI.

Elna har bred erfaring fra logistikk, IT, ledelse og prosjektledelse innen Luftforsvaret og ulike produksjonsbedrifter og har innehatt stillinger som Fabrikkdirektør, Logistikk og IT Direktør og Administrerende Direktør. Hun har hatt og har diverse styreverv. Elna er i dag Daglig Leder ved Søve AS på Ulefoss.

Email: Elna@sove.no

Irene Haukedal

Styremedlem, distriktssekretær i LO

Jeg er LOs distriktssekretær i Telemark, og det har jeg vært siden 2004. Jeg er utdannet skatterevisor og jobbet ved Telemark fylkesskattekontor før jeg ble valgt inn som forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag i 1997 og flyttet til Oslo. I 2001 kom jeg hjem igjen til Grenland som prosjektleder for et kompetanseprosjekt på LOs distriktskontor. Det var spennende for en forholdsvis ung dame fra offentlig sektor å få jobben som distriktssekretær i industrimiljøet i Telemark, men jeg blei tatt veldig godt i mot.

Jeg har vært bystyremedlem i Porsgrunn for Arbeiderpartiet, og er fortsatt politisk aktiv i det samme partiet selv om jeg ikke er folkevalgt.

Jeg er gift og har en datter på 9 år, og spiller trombone i Brevik Musikkorps. I tillegg er jeg sportsidiot og generelt lett å engasjere.

Email: irene.bordier.haukedal@lo.no

Roger Berg Hansen

Styremedlem, klubbleder i Bilfinger

Andre verv: VO i R&M Industrier fra 98 til 2000, HVO i Bilfinger avdeling sør fra 2000 til 2007, Klubbleder i fellesforbundets bedriftsklubb fra 2007, Styremedlem i fellesforbundets avdeling 8 fra 2008 til 2010, Styremedlem i Fellesforbundets avdeling 39 Industri & Service fra 2014 og valgt som leder av avdelingen i 2017, LO Grenland fra 2017, Fellesforbundets Tariff / bransjeråd nasjonalt fra 2015, valgt inn i fellesforbundets representantskap ved landsmøte i 2015.

Har vært med på en sentral forhandling på byggfagsoverenskomsten i 2010, samme år som bisitter inn i frontfag / hovedforhandlingen 2010, To hovedoppgjør med frontfag i 2012 0g 2014.

Email: rha@bis-industrier.no

Knut Segrov

Styremedlem, Section Manager i Bilfinger

Knut er section manager for øst-regionen til Bilfinger, og har bl.a. en master i management fra Handelshøyskolen BI.

Email: knut.segrov@bilfinger.com

Andrè Nielsen

Styremedlem, klubbleder i Caverion

Andrè har vært servicetekniker (elektro) i Caverion i 19 år, og klubbleder og tillitsvalgt i 17 år. Han sitter også i Sentralt tillitsutvalg i Caverion Norge.

Email: andre.nielsen@caverion.com

Tor Eivind Sandnes

Styremedlem, automatiker i Bilfinger

Jobbet i Hydro fra 1987 til 2008, sluttet i Hydro da vi ble solgt til Bilfinger i 2008.Har jobbet for Bilfinger siden.

Jeg har fagbrev som Prosess operatør, og jobbet ved Klor fabrikken på Rafnes fra 1987 til 1995. Tok senere fagbrev i automasjonsfaget. Jobbet deretter som Automatiker på Rafnes fra 1995 til 2014. Flytter til Herøya i 2014 og jobber nå som heltids tillitsvalgt i Bilfinger.

Har styre verv i Herøya arbeiderforening (HAF), og er nestleder av Bilfinger klubben i HAF. Har hatt tillitsverv i mange år, først i Nopef, og senere I&E .

Er samboer og har to barn.

Email: tor.eivind.sandnes@bilfinger.com

Geir Hafredal

Styremedlem, fabrikkleder i ABB

Geir Hafredal er fabrikkleder i ABB, og har god kompetanse innen bl.a. LEAN og Kontinuerlig Forbedring

Email: geir.hafredal@no.abb.com


Internside for styret

Nikolai Boye

Styremedlem, regiondirektør for NHO Telemark

Nikolai Boye har lang erfaring som regiondirektør for NHO Telemark.

Email: nikolai.boye@nho.no

 

Sekretariatet


Irene Siljan Vestby

Daglig leder

Irene Siljan Vestby har fra og med 01.01.2016. hatt koordinatoransvaret for et samarbeidsprosjekt mellom Teknologinettverk  Telemark (TNT) og nettverkene IndustriClusteret Grenland (ICG) og Telemark Offshore.

Irene kommer fra stillingen som daglig leder i Visit Telemark, og har tidligere jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m. for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

E-post: irene@telemarkoffshore.no
Telefon: 95 23 17 06

Benita S. Danielsen

LÆRLING, KONTOR OG ADMINISTRASJON

Benita startet som lærling i Telemark Offshore og nettverkene IndustriClusteret Grenland (ICG) og Teknologinettverk Telemark (TNT) 07. august 2017. Hun er også delt lærling sammen med opplæringskontoret Industrilærling Telemark og Vestfold.

E-post: benita@telemarkoffshore.no
Telefon: 40 48 38 34