Ny ansatt i nettverkene

AdministratorNyheter

Det er en stor glede å ønske vår nye medarbeider Tone Skau Jonassen velkommen til administrasjonen i industrinettverkene!

Tone startet hos oss 12. august, og skal jobbe primært med utvikling og aktiviteter i industrinettverkene som er i omorganisering. Hun vil også lede enkelte av prosjektene i klyngen.

Tone har tidligere jobbet som avdelingsleder i Bergfald Miljørådgivere AS, miljørådgiver i Porsgrunn kommune og i Forbrukerrådet.

Hun har mange års erfaring med prosjektledelse og arbeid med bærekraftige løsninger innenfor næringslivet og offentlig sektor, både på regionalt- og nasjonalt nivå.

Tone er Cand.scient. i Cellebiologi og har et masterprogram i ledelse- Grønn vekst (Handelshøyskolen BI i Oslo).

E-post: tone@telemarkoffshore.no
Telefon: 92 05 26 68