Teknologinettverk Telemark


Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Nettverket har felles sekretariat med industrinettverkene Telemark Offshore og IndustriCluster Grenland.


Kontakt oss


Besøksadresse:
Dir Smidthsgt 3
3732 Skien

Telefon: 95 23 17 06
E-post: irene@telemarkoffshore.no

Send oss en melding