Teknologinettverk Telemark


Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Nettverket har felles sekretariat med industrinettverkene Telemark Offshore og IndustriCluster Grenland.


Kontakt oss


Besøksadresse:
Hydrovegen 55
3936 Porsgrunn

Telefon: 95 23 17 06
E-post: irene@telemarkoffshore.no