INDUSTRIDAGENE/TEKNOLOGIDAGEN 21. OG 22. MAI

AdministratorArrangementer, Nyheter

Velkommen til Industridagene /Teknologidagen 2019

Sett av datoene 21 og 22. mai til vårens vakreste industri -og teknologievent  i Ælvespeilet i Porsgrunn.

Den årlige Industrikonferansen i regi av Powered by Telemark og industrinettverkene i Telemark utvides i år til industridagene i samarbeid med miljøteknologiklyngen Industrial Green TechIKT Telemark og Lederforum Grenland.

Årets konferanse er satt sammen av 5 innholdsrike arrangement: Industrikonferansen, Rundebordskonferanse, Lederforum Grenland, Teknologidagen og for å binde det hele sammen – et Industricruise på fjorden forbi alle de store industrisightene i Grenland. Sett sammen den arrangementspakken som passer deg.

Industrikonferansen
21. mai, kl. 08.00-16.00

Kl. 08.00-12.00:
Prosess og produksjonsindustrien i Grenland – planer og prosjekter.

Bedriftene presenterer spennende utviklingsplaner: Norcem, Yara, Rec Solar, RHI Magnesita, Ineos, Inovyn og Herøya Industripark.

Kl. 12.00-12.45:
Lunsj og standbesøk

Kl. 12.45-16.00:
Ny teknologi og nye muligheter for norsk industri.
Innlegg fra både teknologibedrifter i utvikling, kapitalaktører og virksomheter som jobber med å løse utfordringer for utvikling av grønn teknologi for industrien. Du møter  Nordic Blue Crude, Nel Hydrogen, Prosess 21, Norselab og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri.

Klikk her for å lese mer om Industrikonferansen.

Industricruise på Eidangerfjorden
21. mai, kl. 19.00-22.00

Industrien i Grenland har vært i drift i over 100 år. Det har også veteranbåten MS Henrik Ibsen, som til daglig i sommersesongen trafikkerer i Telemarkskanalen, men som denne kvelden tar oss med på et hyggelig cruise mellom de forskjellige industrisightene i fjorden ut til Norcem i Brevik og tilbake til Porsgrunn. På veien får vi både innblikk i industrien fra sjøsiden, historie og fakta om industrien i regionen, nydelig mat og drikke, og lett underholdning.

Klikk her for å lese mer om industricruiset.

Rundebordskonferanse
22. mai, kl. 08.30-12.00

Rundebordskonferansen vil ha fokus på spørsmål av nasjonal og internasjonal interesse med politisk tilsnitt. Denne konferansen er en arena for diskusjon av muligheter og nødvendige tiltak for å øke verdiskaping og vekst i  i norsk industri med utslippsreduserende produksjon og teknologi. Tema som diskuteres vil bl.a være rammebetingelser for teknologiutvikling i industrien, kraftkrevende industri som del av det norske energisystemet og  raskere endringsprosesser i  konservativ norsk industri.

Klikk her for å lese mer om Rundebordskonferansen.

Paralellsesjoner 22. mai, etter lunsj

Lederforum Grenland
22. mai, kl. 13.00-16.00

Bærekraftig ledelse i det grønne skiftet. Hvilke endringer må skje i ledelsen av virksomheter? Er du som leder bevisst på hvordan du implementerer bærekraft i alle ledd i organisasjonen? Samfunnsmessig, miljømessig og kommersielt?

Bli med på Lederforum Grenlands arrangement under Industridagene og lær mer om hvordan du som leder kan utvikle din bedrift og tenke langsiktig med bærekraft i fokus.

Du møter bl.a Stine Lise Hattestad Bratsberg. som er engasjert i flere ledergrupper i noen av Norges største virksomheter.

Klikk her for å lese mer om Lederforum Grenlands arrangement.

Teknologidagen
22. mai, kl. 12.30-17.00 (+ mingling og techfest)

IKT Telemark står som arrangør av Teknologidagen med fokus på digitalisering, industriell IT og bærekraft.

Du møter bl.a Bouvet, DigiPlex, Yara, Evry, Miris Exact og Green Mountain.

11.00: Registrering åpner
11.45: Lunsj
12.30: Velkommen til Teknologidagen
12.45: Digitaliseringskompetanse for ledere
Simen Sommerfeldt, Bouvet
13.25: Tittel kommer
Gisle M. Eckhoff, DigiPlex
13.55: Pause
14.25: Yara-Birkeland – Verdens første autonome og elektriske containerskip Merete Østby og Roger Johannessen
14.55: Verdien i plattformtankegang
Geir Nystrand, Miris Exact
15.25: Pause
15.45: Datasenter, verdiskapning lokalt og nasjonalt
Tor Kristian Gyland, CEO, Green Mountain
16.15: Paneldebatt
17.00: Mingle-pause
18.00: Tech-fest med snacks og drikke

Klikk her for å lese mer om Teknologidagen

Klikk her for mer info samt påmeldingsskjema!