HMS Forum 13. desember – går ansatte virkelig ut på dato?

ireneoffshoreNyheter

Går virkelig ansatte «ut på dato»  eller det det ledelsen som ikke evner å gi dem riktig kompetanseutvikling? 

Hva gjør bedriftene når omstillingstakten som digitaliseringen fører med seg nå er så rask at det ikke lenger finnes nok folk med den rette kompetansen de kan rekruttere? Hvordan preges arbeidsmiljøet av et arbeidsliv i rask endring med store behov for teknologisk omstilling? 

Er det riktig å velge snarveien ved å bytte ut en eksisterende medarbeider mot en ny medarbeider med den nyeste «programvaren»? Finnes det nok folk på markedet med kompetansen bedriften trenger eller må bedriften være bedre til å tenke at man må lære opp folkene internt?

For arbeidstakere betyr det kanskje at CV’en har utspilt sin rolle, at man viser interesse for å utvikle seg og tar ansvar for egen læring når arbeidsoppgavene vi skal løse ennå ikke finnes.

Programmet: HMS Forum 13.12.2018 Program

Presentasjonene til foredragsholderne:
Presentasjon – Stig Myrland, Yara
Presentasjon – Helene Naper, NHO
Presentasjon – Øystein Aasheim, Telemark Consulting

Bilder fra dagen: