Teknologiforum

Hensikt

Hensikten med Teknologiforum er å:

 • Bidra til å øke bedriftenes innsikt i muligheter og utfordringer som den teknologiske utviklingen medfører og gjennom dette bidra til å øke bedriftenes konkurransekraft.
 • Skape en møteplass for bedriftene hvor aktuelle saker settes på agendaen, herunder da planlegge og gjennomføre arrangement og skaffe foredragsholdere for å presentere tema innen området
 • Bidra til etablering av eventuelle felles prosjekter
Teknologiforum skal løfte alle bedriftene fremover

Organisering og drift

Organisering

Forumet ledes av daglig leder i TNT og består ellers av medlemsbedrifter i TNT.

Planlegging av møter og innhold i dette, gjøres av Styret som en del av den halvårlige aktivitets- og møteplan.

Det gjennomføres minimum 2 møter i Teknologiforum per år. Kan kombineres med ordinært medlemsmøte.

Gjennomføring

Planlegging

Daglig leder og styret setter tema for møter i Teknologiforum. Dette gjøres i dialog med Kompetanseforum og da i forhold til innspill/ønsker om tema fremkommet gjennom kartlegging eller gjennomføring av kurs, etter- og videreutdanning. Likeledes kan det være tema som Kompetanseforum ønsker/anbefaler fokus på. Medlemmer og eventuelt eksterne kan gi innspill til tema direkte til Daglig Leder eller Styret.

Typiske tema er:

 • Teknologisk utvikling / Industri 4.0:
  • Digitalisering
  • Automatisering og robotisering
  • IT sikkerhet
  • Additiv produksjon / 3D Printing
 • Grønn lønnsomhet (Grønnsomhet)
 • Generelle tema under kontinuerlig forbedring, omstilling og lignende

Møtene i Teknologiforum kan være av generell faglig art eller konkrete bedriftseksempler, inkludert bedriftsbesøk og tilsvarende.

Møtene i Teknologiforum planlegges som en del av den faste halvårlige aktivitets- og møteplan.

Presentasjoner

Smarte sensorer for prosessindustrien ved USN

Digital Norway, Teknologiforum-møte 25. april

HSN, Industri 4.0, Big Data, m.m.

Øvrige presentasjoner

Digital Norways nettside