Kompetanseutvikling


Kurs, etter- og videreutdanning

Vi vil danne grunnlaget for et lokalt/regionalt tilbud om kompetanseheving innen ønskede/definerte områder for med det å:

a. Kunne gi medlemsbedriftene et tilbud innen kurs, etter- og videreutdanning til en lavere kostnad og redusert tidsbruk sett i forhold til dagens tilbud

b. Bidra til økt kompetanse i medlemsbedriftene og derigjennom styrke bedriftenes konkurransekraft

c. Bidra til å utvikle et sterkt og godt kurs, etter- og videreutdanningstilbud i regionen og derigjennom styrke regionens tiltrekningskraft

Dette innebærer å danne en arbeidsgruppe som kartlegger behov, koordinerer og utarbeider en overordnet kalender for gjennomføring av kurs, etter- og videreutdanning for gjennomføring i regionen. Tilbudet kan være åpent for alle virksomheter/personer men med prisreduksjon for medlemmer i TNT, TO og ICG.

Organisering

Arbeidsgruppen ledes av daglig leder i TNT og består ellers av utvalgte utdannings- og kursleverandører og medlemsbedrifter i TNT.

Gruppen gjennomfører minimum 1 arbeidsmøte per halvår for da å gjennomgå behov og utarbeide kurskalender for påfølgende halvår.

Minimum et av medlemsmøtene i TNT i løpet av året, skal ha kompetanse som tema (status/erfaringer/nye tema/inspirasjon).

Klikk her og finn ditt kurs med påmeldingsinformasjon i arrangementskalenderen

Kompetanseutvikling, illustrasjon

Våre medlemmer


Søve-logo
ABB-logo
Ekstrand-logo
Bilfinger logo
Fagskolen Telemark logo
Caverion logo
Goodtech logo
Isola logo
Kruse Smith Entreprenør AS logo
Kebony logo
Nicro logo
Pipelife logo
Rambøll logo
Skiens Rustfri Industri, logo
Ulefos Jernværk logo