Kompetanseutvikling


Kurs, etter- og videreutdanning

Vi vil danne grunnlaget for et lokalt/regionalt tilbud om kompetanseheving innen ønskede/definerte områder for med det å:

a. Kunne gi medlemsbedriftene et tilbud innen kurs, etter- og videreutdanning til en lavere kostnad og redusert tidsbruk sett i forhold til dagens tilbud

b. Bidra til økt kompetanse i medlemsbedriftene og derigjennom styrke bedriftenes konkurransekraft

c. Bidra til å utvikle et sterkt og godt kurs, etter- og videreutdanningstilbud i regionen og derigjennom styrke regionens tiltrekningskraft

Dette innebærer å danne en arbeidsgruppe som kartlegger behov, koordinerer og utarbeider en overordnet kalender for gjennomføring av kurs, etter- og videreutdanning for gjennomføring i regionen. Tilbudet kan være åpent for alle virksomheter/personer men med prisreduksjon for medlemmer i TNT, TO og ICG.

Organisering

Arbeidsgruppen ledes av daglig leder i TNT og består ellers av utvalgte utdannings- og kursleverandører og medlemsbedrifter i TNT.

Gruppen gjennomfører minimum 1 arbeidsmøte per halvår for da å gjennomgå behov og utarbeide kurskalender for påfølgende halvår.

Minimum et av medlemsmøtene i TNT i løpet av året, skal ha kompetanse som tema (status/erfaringer/nye tema/inspirasjon).

Klikk her og finn ditt kurs med påmeldingsinformasjon i arrangementskalenderen

Kompetanseutvikling, illustrasjon

Våre medlemmer


Søve-logo
ABB-logo
Ekstrand-logo
Bilfinger logo
Fagskolen Telemark logo
Caverion logo
Goodtech logo
Isola logo
Nicro logo
Pipelife logo
Rambøll logo
Skiens Rustfri Industri, logo
Ulefos Jernværk logo