Vi utvikler en kompetansepool for medlemmene i TNT, TO og ICG, hvor bedriftene kan leie og leie ut kompetanse ettersom det passer dem.

Denne tjenesten vil være eksklusivt tilgjengelig for medlemsbedriftene, og er en tjeneste som allerede er svært etterspurt av dem. 95 % av dem svarte i en undersøkelse at de enten har eller kommer til å få behov for innleid personell, og 69 % sa at de i perioder har ledig kompetanse.