TNT Kompetanseforum


Teknologinettverk Telemark (TNT) har som mål å jobbe med utvikling av bedriftene i nettverket, blant annet gjennom kompetanseheving.

Vinteren 2016/2017 har TNT etter oppfordring fra bedrifter i nettverket opprettet et eget Kompetanseforum som skal ha fokus på utvikling og utnyttelse av kompetansen i bedriftene.

TNT har gjennomført en undersøkelse blant bedriftene i de tre industrinettverkene TNT, ICG og TO med mål om å kartlegge bruk av og behov for kompetansehevende tiltak i bedriftene og utnyttelse av eksisterende kompetanse og arbeidskraft i bedriftene.

Kompetanseforum, illustrasjon

Undersøkelsen viste et udekket behov for etter- og videreutdanningstilbud på ulike nivå og at tid og kostnader var begrensende faktorer for at flere i bedriftene tilbys kompetansehevende tiltak. Når de samme bedriftene oppgir at de fleste av slike kurs i dag gjennomføres i regioner utenfor vår, vil det være et potensiale i å få til en bredere kompetanseutvikling i bedriftene gjennom å utvikle et tilbud tettere på bedriftene.

Når det gjelder utnyttelse av arbeidskraftressursene i dag, uavhengig av kompetansenivå, viste undersøkelsen at bedriftene i ulike perioder har behov både for å leie inn ekstra kompetanse og at kan ha overflødige ressurser i andre perioder som de kunne tenke seg å leie ut til andre fremfor f.eks. å permittere.

TNT ønsker å bistå bedriftene i disse utfordringene gjennom å opprette et Kompetanseforum med i første omgang to tiltak:

  • TNT Kompetanseutvikling; tilbud for kurs, etter- og videreutdanning
  • TNT Kompetansepool; utnyttelse av hverandres arbeidskraft og kompetanse.

Søk støtte til kurs og utdanning (kun for medlemmer av El- og IT-forbundet)

Nye kurs er satt opp for høsten 2017. Klikk på kalenderen under og finn ditt kurs med innhold og påmeldingsinformasjon på kursdato. Flere kurs kommer i løpet av kort tid.