HMS Forum


HMS-Forum er et utspring fra TNT (tidligere STiG) og organiseres i samarbeid med LO og NHO Telemark, samt NAV og IA-rådet.

HMS-Forum har vanligvis to-tre møter i året som er åpent for alle interesserte. Innspill til tema for møtene kommer fra bedriftene i industrinettverkene og fra samarbeidsaktørene om forumet.

Se Åge Norbergs presentasjon om Bilfingers «Grønne Sone» – 0 skader, er det mulig?

Tips oss gjerne om et tema eller foredragsholdere som interesserer deg: irene@telemarkoffshore.no


HMS-Forum, illustrasjon