Teknologinettverk Telemark leder utviklingsprosjektet BITT i samarbeid med LO, NHO og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF).

Prosjektets hovedmål er å bedre produktiviteten og innovasjonsevnen til den enkelte bedrift gjennom partssamarbeid om utviklingsoppgaver. Bedriftene skal, gjennom et felles opplegg på tvers av industrinettverkene, utvikle sin egen bedrift til å bli mer solid og lønnsom gjennom medarbeiderdrevet innovasjon, samtidig som de kan dra nytte av hverandres erfaringer. Det er et viktig mål for prosjektet å øke samarbeidet mellom ansatte og ledelse i bedriftene som ressurs i et forbedringsarbeid for de enkelte bedriftene.

LO og NHO Telemark i samarbeid med Teknologinettverket Telemark står bak prosjektet.

Aktivitetene i prosjektet vil skje både gjennom fellessamlinger for de deltakende bedrifter og bedriftsinterne tiltak. Hovedfokus vil være på bedriftsinterne tiltak og prosesser. Bedriftene velger selv tiltak de vil være med på/ sette i gang i sin egen bedrift.

Les mer om medarbeiderdrevet innovasjon her; fellestiltak.no

For bedriftene i prosjektet, kan dere klikke HER for internsider med presentasjoner, bilder ect.