Teknologiforum 5. mars

AdministratorNyheter

Årets første teknologiforum med Digitalisering i praksis som tema!


AGENDA:

Kl. 12:30 – 13:00   Mingling og kaffe

Kl. 13:00 – 13:10   Velkommen ved Teknologinettverk Telemark

Kl. 13:10 – 13:55   «Digitalisering innen industrien – muligheter og eksempler.»
v/ Konsernsjef Eric Staurset og Key Account Manager Tor-Andrè Femtehjel i Goodtech

  • Digital strategi
  • Hvordan kan digitalisering bidra til industriell effektivitet?
  • Gjennomgang av case

Kl. 13:55 – 14:35   Applied Autonomy v/ daglig leder Olav Madland

  • Applied Autonomy på Kongsberg leverer kunnskap, løsninger og tjenester for autonom transport og bidrar til utvikling av kontrollsystemer for implementering av autonom trafikk. Daglig leder; Olav Madland forteller om hva de jobber med i Testarena Kongsberg og målsettingene for et samarbeid med bedrifter i Telemark.

Kl. 14:35 – 14:55   Pause

Kl. 14:55 – 15:20   Industriell Automasjon og Digitalisering v/ salgsdirektør i Emerson Petter Skaraas

  • Utfordringer og muligheter
  • Hvordan lage et Digitaliserings “roadmap”
  • Det digitale økosystem

Kl. 15:20 – 15:50  IKT Telemark v/ daglig leder Torkild Follaug

  • IKT Telemark og nøkkelaktører i datasenterindustrien jobber med et initiativ for å lage en nasjonal innovasjonsklynge for digitalisering og bærekraft. Studier viser at IT-industrien i dag har et større karbonavtrykk enn flyindustrien, og veksten er formidabel. Norge er i en særstilling når det kommer til fornybar energiforsyning og har industriaktører som jobber kontinuerlig i sine verdikjeder for å gjøre datasenterindustrien grønnere. Gjennom klyngeinitiativet «Bærekraftig Digitalisering» skal vi knytte sammen kompetansemiljøene og forsterke samarbeidsplattformen for utvikling av nye innovative grønne løsninger.

Kl. 15:50 – 16:00   Oppsummering og vel hjem

INFO:
Tid: Kl. 12:30 – 16:00
Sted: USN, Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn – rom B133, hovedbygget v/ glassdøren

Presentasjoner:
Presentasjon Applied Autonomy 05.03.19
Presentasjon Emerson 05.03.19
Presentasjon Goodtech 05.03.19
Presentasjon IKT Telemark 05.03.19